Translatøroblat

Legaliseret oversættelse

Hvis en oversættelse skal legaliseres, kræver det, at den er oversat af en translatør, som med sit embedsstempel bekræfter, at oversættelsen er en nøjagtig gengivelse af originaldokumentet. Derefter skal oversættelsen en tur ind til Udenrigsministeriet, hvor den legaliseres, hvilket betyder, at Udenrigsministeriet bevidner, at translatøren er bemyndiget til at oversætte officielle dokumenter. Dernæst skal oversættelsen eventuelt legaliseres hos det pågældende lands ambassade, for at det pågældende lands myndigheder kan se, at vores Udenrigsministerium er bemyndiget til at legalisere translatørens underskrift.

Om oversættelsen skal legaliseres på ambassaden afhænger af, om det pågældende land har tiltrådt den såkaldte Apostillekonvention, som Danmark tiltrådte den 1. januar 2007. Har landet tiltrådt Apostillekonventionen, er det nok at få den bekræftede oversættelse legaliseret i Udenrigsministeriet. Hvilke lande, der har tiltrådt Apostillekonventionen, kan du se her. For at lette dit arbejde kan Andersson Groen Translation tage sig af legaliseringsproceduren, så du, når du modtager oversættelsen, blot skal sende den af sted til udlandet.

Man kan ikke bare sådan gå ud at kalde sig translatør, som man har lyst til, da det er en beskyttet titel, der betyder statsautoriseret oversætter. For at kunne smykke sig med translatørtitlen skal man gennemgå en 5-årig uddannelse på Handelshøjskolen i det pågældende sprog. Består man derefter kandidateksamen, kan man søge om beskikkelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Får man den, kan man kalde sig translatør og benytte sit embedsstempel til at bekræfte sine oversættelser med, og samtidig har man tavshedspligt.

Andersson Groen Translation v/translatør Pia Rubin-Grøn • Hyrdeengen 363 • DK-2625 Vallensbæk • Tlf. +45 32 95 83 22 • Mobil +45 22 40 34 06 • info@agt.dk   

© Andersson Groen Translation